Kursy z fizyki

Marcin Getek absolwent wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, uzyskał tytuł mgr inż. z wyróżnieniem. Wielokrotnie zdobywał stypendium rektora dla najlepszych studentów. Obecnie nauczyciel fizyki i matematyki w wolnych chwilach tworzy darmowe nagrania na YouTube “Fizyk Marcin” obejmujące zakres fizyki, matematyki oraz hobbistycznie perfum.

Poniższe nagrania zostały stworzone jako kurs powtórzeniowy dla uczniów przygotowujących się do matury rozszerzonej z fizyki jak i kandydatów na uczelnie wyższe. Nagrania te w pełni pokrywają zakres materiału z fizyki na uczelniach technicznych, która pojawia się na 1 roku studiów.

Kinematyka
Dynamika
Zasady zachowania energii, pędu, praca moc
Bryła sztywna
Dodatkowe z kinematyki, dynamiki, bryły sztywnej i zasad zachowania energii i pędu
Drgania i fale
Termodynamika
Elektrostatyka
Dodatkowe z termodynamiki, elektrostatyki i drgań
Grawitacja
Magnetyzm
Indukcja
Prąd stały
Fale elektromagnetyczne
Optyka
Szczególna teoria względności (relatywistyka)
Promieniowanie termiczne
Efekt fotoelektryczny
Zjawisko Comptona
Promieniowanie rentgenowskie
Fale materii
Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Model atomu Bohra
Prawo rozpadu promieniotwórczego
Hydrostatyka