Liceum i studia

Liceum i studia

Kinematyka
Dynamika
Zasady zachowania energii, pędu, praca moc
Bryła sztywna
Dodatkowe z kinematyki, dynamiki, bryły sztywnej i zasad zachowania energii i pędu
Drgania i fale
Termodynamika
Elektrostatyka
Dodatkowe z termodynamiki, elektrostatyki i drgań
Grawitacja
Magnetyzm
Indukcja
Prąd stały
Fale elektromagnetyczne
Optyka
Relatywistyka
Promieniowanie termiczne
Efekt fotoelektryczny
Zjawisko Comptona
Promieniowanie rentgenowskie
Fale materii
Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Model atomu Bohra
Prawo rozpadu promieniotwórczego
Hydrostatyka