Liceum i studia

Liceum i studia

Kinematyka
Dynamika
Zasady zachowania energii, pędu, praca moc
Bryła sztywna
Dodatkowe z kinematyki, dynamiki, bryły sztywnej i zasad zachowania energii i pędu
Drgania i fale
Termodynamika
Elektrostatyka
Dodatkowe z termodynamiki, elektrostatyki i drgań
Grawitacja
Magnetyzm
Indukcja
Prąd stały
Fale elektromagnetyczne
Optyka
Szczególna teoria względności (relatywistyka)
Promieniowanie termiczne
Efekt fotoelektryczny
Zjawisko Comptona
Promieniowanie rentgenowskie
Fale materii
Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Model atomu Bohra
Prawo rozpadu promieniotwórczego
Hydrostatyka