Poprawka 2023

Seria 13 zajęć z matematyki po 30zł/zajęcia (Razem 390zł) każdy z tematów przedstawiany jest w trzech terminach, uczestnictwo w wielu terminach tego samego tematu nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Każde zajęcia są nagrywane i udostępniane do ponownego oglądnięcia.

Lista tematów:
1. Wzory skróconego mnożenia i zadania z procentami
2. Potęgi i pierwiastki
3. Logarytmy
4. Funkcje liniowe, równania i nierówności
5. Funkcja kwadratowa cz.1
6. Funkcja kwadratowa cz. 2
7. Ciągi
8. Trygonometria (wybrane zagadnienia)
9. Planimetria (wybrane zagadnienia) cz. 1
10. Planimetria (wybrane zagadnienia) cz.2
11. Długość odcinka w układzie współrzędnych
12. Kombinatoryka I rachunek prawdopodobieństwa
13. Parametry danych statystycznych